Av. Gülnihal Öksüz Mirasçı Atama İşlemi ve Atanmış Mirasçı Nedir?
Yazı Detayı
23 Haziran 2021 - Çarşamba 00:19
 
Mirasçı Atama İşlemi ve Atanmış Mirasçı Nedir?
Av. Gülnihal Öksüz
Avukat (av.gulnihaloksuz@gmail)
 
 

Sizler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alan miras hukuku kapsamında geçen hafta açıklamalarda bulunduğum yasal mirasçılar, mirasbırakanın mirası üzerinde Medeni Kanun gereği doğrudan hak sahibidir. Yani yasal mirasçılar, ölümle birlikte başkaca hiçbir tasarrufa gerek kalmaksızın miras payı sahibi olabilmektedir. Ancak bununla birlikte mirasbırakan bu yasal mirasçılar dışında bir kişiye miras bırakabilir mi yahut miras sadece yasal mirasçılara mı intikal eder şeklindeki soruların cevapları aşağıda izah etmiş olduğum, atanmış mirasçı kavramıyla açıklığa kavuşacaktır.

 

Medeni Kanun’a göre bir kimse ölmeden önce mirası üzerinde tasarrufta bulunarak mirasının tamamı ya da belli bir payı üzerinde bir ya da birden çok kişiyi mirasçısı olarak atayabilecektir. Mirasbırakan tarafından atanan kişiler gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişide olabilmektedir. Yani mirasbırakanın bir yakını olabileceği gibi hiç tanımadığı bir kişi ya da tüzel kişiliğe haiz bir kurum kuruluş veya yasal mirasçıları da olabilmektedir. İşte bu kişiler atanmış mirasçı şeklinde tabir edilmekte olup atanmış mirasçının kimler olabileceğine dair bir sınır getirilmemekle birlikte kişilerin sayısı ve mirasın ne kadarının atanmış mirasçılara bırakılabileceği hakkında da hiçbir sınır konulmamıştır. Mirasbırakan ölmeden önce bir tasarruf yetkisiyle tüm mirasını tek bir kişiye bırakabileceği gibi birden çok kişiye de bırakabilmekte ya da sadece belirli bir kısmını belirlediği bir kişiye bırakabilmektedir. Peki mirasbırakan böyle bir tasarrufta bulunduysa geçen hafta açıklamış olduğum yasal mirasçıların miras hakkı ne olacaktır?  Bu durumda yasal mirasçılar, mirasın tasarruf dışında kalan kısmı için hak sahibi olabilecektir.  Şayet mirasın tamamı için mirasçı atama durumu söz konusu olduysa bu halde “saklı miras payı” kavramı gündeme gelecektir.

 

Peki bir kimse hem yasal hem de atanmış mirasçı olabilir mi? Evet olabilir. Şayet mirasbırakan böyle bir tasarrufta bulunmuşsa yani örneğin mirasımın %10 ‘unu kızım A’ya bırakıyorum şeklinde bir vasiyet düzenlemişse böyle bir durumda A, hem yasal miras payı sahibi hem de atanmış mirasçı olarak miras hakkı sahibi olabilmektedir.

 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise; kişilerin nasıl atanmış mirasçı olabileceğidir. Bu noktada mirasbırakanın ölmeden önce ölüme bağlı bir tasarrufta bulunması gerekmektedir. Yani mirasbırakan ölmeden önce mirasının tamamının ya da belirli bir payının bir ya da birden çok kişi tarafından alınmasına dair ölüme bağlı bir tasarrufta bulunarak; vasiyetname düzenlemiş ya da miras sözleşmesi yapmışsa yapılan bu ölüme bağlı tasarrufla atanmış mirasçı olabilecektir.

 

Atanmış mirasçı kavramına dair bulunduğum bu açıklamalar dışında kimi zaman hukukçular tarafından dahi karıştırılabilen bir konu olan vasiyet alacaklısı kavramına da özellikle değinmek istiyorum. Zira vasiyet alacaklısı kavramı ile atanmış mirasçı kavramı sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Bahsi geçen bu kavramlar sadece kavram olarak değil sonucu itibariyle de birbirinden ayrılmaktadır. Zira atanmış mirasçılar, yasal mirasçılar gibi  mirasbırakanın borcundan da sorumludur. Ancak vasiyet alacaklıları sadece kendisine bırakılan belirli mal üzerinde bir alacak hakkına sahip olduğundan mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmayacaktır.

 

Burada ayırt edici olan husus mirasbırakanın mirası hakkında ne şekilde bir  tasarrufta bulunduğudur. Mirasbırakan bir kimseyi mirasçı olarak atamadan sadece belirli bir malını bırakma yoluyla bir kazandırmada  bulunmuşsa burada atanmış mirasçı değil vasiyet alacaklısı kavramı gündeme gelecektir. Örneğin mirasbırakan A, X adresinde bulunan evimi ve Y marka model aracımı B’ye bırakıyorum şeklinde bir tasarrufta bulunmuşsa burada A sadece belirli bir malı kazandırmada bulunmuş olacağından B kişisi atanmış mirasçı değil vasiyet alacaklısı olacaktır ve bu mal üzerinde sahip olduğu alacak hakkını mirasçılara karşı ileri sürebilecektir.

 

Görüldüğü üzere miras, oldukça karmaşık, kendi içerisinde birçok faktörü barındıran ve uzmanlık isteyen bir konudur. Bu sebeple miras konusuyla ilgili olarak hukuki bir işlem yapmak ya da dava açmak isteyen bir kişinin başarılı bir sonuç elde edebilmesi için mutlaka bir avukat desteği alması gerekmektedir.

 
Etiketler: Mirasçı, Atama, İşlemi, ve, Atanmış, Mirasçı, Nedir?,
Yorumlar
Haber Yazılımı