Seyithan Kaçkin Orucun Faydaları
Yazı Detayı
12 Nisan 2021 - Pazartesi 00:15
 
Orucun Faydaları
Seyithan Kaçkin
seyithankackin@hotmail.com
 
 

Oruç kelimesi, “sözlükte bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savm’ın Farsça karşılığı olan ruze kelimesinden türetilmiş olup bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza Orucun birçok faydalı yönünü açıklamaya gayret göstereceğiz.

 

Orucun İlahi Nimetlerin Şükrüne bakan faydası

Cenab-ı Hak, yeryüzünde insanların istifadesine sunmuş olduğu hesapsız nimetleri için, fiyat ve karşılık olarak, onlardan sadece şükür istemektedir. Şükür ise, bütün nimetleri Allah'tan bilmek, o nimetlere hakiki ihtiyacını hissedip kıymetini tam takdir etmekle olur.

 

Ramazan orucu, hakiki, halis, çok büyük ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Zira başka vakitler çok kişi, hakiki açlık duymadığı için, pek çok nimetlerin kıymetini takdir edemez. O nimetlere ne derece ihtiyacı olduğunu hakkıyla hissedip bilemez. Halbuki iftar vaktinde hakiki açlığın verdiği iştahla, kuru bir ekmeğin bile ne kadar kıymetli bir nimet olduğu yakinen hissedilir. En zengininden en fakirine kadar her insan, nimetlere ihtiyacını hissedip değerini anlamakta manen bir nevi şükre mazhar olur.

 

Orucun İçtima-i Hayata (Sosyal hayata) bakan faydası

İnsanlar, maişet ve geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış; fakir, zengin, orta halli gibi bazı sınıflara ayrılmıştır. Cenab-ı Hak, maişetteki bu farklılık sebebiyle, zenginleri fakirlerin yardımına davet etmektedir. Ta ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin. Fakirler de zenginler gibi insanca bir yaşayışa, zaruri ihtiyaçlarını temin edebileceği normal bir hayat seviyesine kavuşsun.

 

Zenginlerin ve imkan sahiplerinin, fakir-fukaranın yardımına koşması ise, ancak onların acınacak hallerini ve açlıklarını, imkansızlıklarını yakinen bilmeleri, bir nebze olsun yaşamaları ve hisstmeleri ile mümkündür. Bu da en iyi şekilde oruçla gerçekleşir

 

Orucun beden sağlığına bakan faydası

Oruç, sıhhatın anahtarıdır. Bir yıl çeşitli yemeklerle ve içilen meşrubatla yorulan, yıpranan sindirim organlarımıza dinlenme, toparlanma, güç ve kuvvet kazanma imkanları hazırlar. Devamlı çalışan bir makinanın muayyen zamanlarda nasıl bakıma ihtiyacı var ise, bunun gibi yorulan sindirim organlarımızın da hiç olmazsa senede bir ay dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı vardır. Bunu da en iyi şekilde oruç ibadeti yapmaktadır.

 

Orucun ruh sağlığına bakan faydası

Oruç, insan için maddi bir perhiz olduğu kadar manevî bir perhizdir de... Çünkü insan nefsi, yeme, içme konusunda dilediği şekilde hareket ettikçe, kişinin beden sağlığına zarar verdiği gibi helal-haram demeyip rastgelen şeye saldırmak ve bulduğunu yutmakla da manevî hayatını zehirler, ruh sağlığını tehlikeye düşürür. Artık kalb ve ruhun emrettiklerini yapmak, gösterdiği yolda gitmek, o nefse zor gelir. İnsanı kendi istediği, canının çektiği istikamete doğru sürükleyip götürmeye başlar.

 

İşte Ramazan-ı şerif'te oruç vasıtasıyla, nefis, bir nevi perhiz ve riyazete alışır ve emir dinlemeyi öğrenir. İlahi emre boyun eğerek helal işleri bile terk ettiğinden, haramlardan çekinmek hususunda da tam bir meleke ve kabiliyet kazanır. Böylelikle bedeni olduğu kadar manevi ve ruhi sıhhat ve afiyete de kavuşur.

 

Yukarda Orucun dört faydasını kısaca mevzu bahis ettiğimiz gibi orucun daha birçok faidesinin olduğunu biliyor ve bunları müşaahede edebiliyoruz. Bu vesilelerle yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyoruz.

 
Etiketler: Orucun, Faydaları,
Yorumlar
Haber Yazılımı