T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖKALP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Vergi Dairemiz mükelleflerinden olup aşağıda adı, soyadı, unvanı, yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle düzenlenen dairemizce en son bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle, tebliğ edilemeyen ihbarnameler 213 sayılı VUK nun 103,104,106 maddeleri ile 345 ve 485 seri no.lu genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslar gereğince ilan listesi vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılma tarihi olan 30.10.2023 tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren 1 ay içinde ilgililerin vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ilgililerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde bu bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.

Vergi K.No

V.Kodu

Vergi Dönemi

Soyadı-Adı(Unvanı)

Vergi/Ceza İhbarnamesi Fiş No

Vergi Toplamı

Ceza Toplamı

İhb. Toplamı

Adres

1960563455

0015

07 / 2017 07 / 2017

CAN ABDULLAH

2023032213J890000003

₺3.737,29

₺3.737,29

₺7.474,58

DİCLEKENT MAH. 240. SK. AKAN FİDAN ALKAN FİDAN A-BLOK NO:1A/8 KAYAPINAR/DİYARBAKIR

1960563455

0076

07 / 2017 07 / 2017

CAN ABDULLAH

2023032213J890000004

₺18.139,10

₺18.139,10

₺36.278,20

DİCLEKENT MAH. 240. SK. AKAN FİDAN ALKAN FİDAN A-BLOK NO:1A/8 KAYAPINAR/DİYARBAKIR

#ilangovtr Basın No ILN01928751