S.S. 4 NOLU BİSMİL 1. HAT MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
GENEL KURUL DUYURUSU

S.S. 4 Nolu Bismil 1. Hat Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimizin yönetim kurulu, 10/11/2023 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23/12/2023 tarihinde saat: 10 :00 ' da, Sanayi Mahallesi Belediye İlçe Otogarı Kooperatif Yazıhanesi Bismil / Diyarbakır adresinde yapılmasına, ekseriyet sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 30/12/2023 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3 - Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - Bilançonun okunması ve müzakeresi
5 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6 - Üye Aidatları ve Yönetim ve Denetim Kurul Ücret ve Huzur Haklarının Belirlenmesi
7 - Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN01932132