S.S.DİYARBAKIR AĞAÇ İŞLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

İLANEN DUYRULUR

S.S. Diyarbakır Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin 2024 yılma ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.02.2024 Çarşamba günü saat. 13,30'da Marangozlar Sanayi Sitesi Hizmet binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 06.03.2024 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saate yapılacaktır. Bilgi edinmenizi ve toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi

2- Saygı Duruşu,

3- Yönetim Kurulunun Faaliyet raporu ve bilançonun okunması ve müzakeresi,

4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Yönetim, Denetim kurulları ve bilançonun ayrı ayrı ibrası,

6- 2024 yılı tahmini bütçesinin okunması müzakeresi ve karara bağlanması,

7- Talep Edilen Kooperatif Arsası üzerinde yapılacak çalışmalar 1 .zemin etüdü,2. Plan ve Proje hazırlanması ve Mera ot bedelinin ödenmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakaresi ve karara bağlanması,

8- 2024 yılına ait üye aidat ödeme tutar ve tarihlerinin müzakeresi ve karara bağlanması,

9- Kooperatif hizmetleri için 1 personel alınması hususunun müzekaresi ve karara bağlanması, ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakaresi ve karara bağlanması,

10- kooperatifımizde Aktif olan 222 Üyeye ek yeni Üye kayıt alma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11- Ana Sözleşme ve Genel Kurul Kararlarına uymayan üyelerin ihracı ve Yasal gecikme faizlerinin uygulanması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakaresi ve karara bağlanması,

12- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aylık Ücret ve huzur hakları ile ilgili konunun müzakeresi ve karara bağlanması,

13- Dilek ve temenniler

14- Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN01973394