T.C. BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/422 Esas 20/10/2023 Konu : Tescil Harici Alanın İlanı Hk.Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Köseli Mahallesinde kain 142 ada 18, 21 ve 22 parsel sayılı taşınmaza komşu 40.000,00m²'lik tescil harici taşınmazın, Köseli mahallesi halkından ŞEFİKA ALTUNSÖZ adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01972929