T.C.DİCLEASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/193 Esas 20/11/2023

Davacı , MURAD KOKTAŞ ile Davalılar , DİCLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DİCLE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Yokuşlu Mahallesinde bulunan kuzeyi: Patika yol, doğusu: 1347 ve 1299 nolu parsel, güneyi: Koşkar Çayı, batısı:Koşkar Çayı ile çevrili taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2022/193 esas sayılı dosyasına itiraz davası açmaları hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01970241