T.C.DİYARBAKIR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO: 2023/1200 Esas

Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 24148 sicil numarasına kayıtlı Balcı Akaryakıt Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No: 1360475545) tarafından İİK 178 maddesi uyarınca açılan İflas davasında;

Açılan bu davanın yargılaması 28/03/2024 günü saat 10:30'a bırakılmış olup; İİK 177/son maddesi yollamasıyla, İİK 178/2 maddesi gereğince alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.08.03.2024 Not : Bu evrak 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02000201