T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2023/368 Esas Davacı MEHMET SAYIN tarafından, davalılar Hazine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Tescil davası nedeniyle ;Dava konusu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Kavurmaküpü Mahallesinde Kuzey yönünde 232ada-3 parsel sayılı taşınmaz bulunan bağ, bahçe ve ağaçlık niteliğinde olan tescil harici taşınmaz ile ilgili davacı tarafından TMK 713/4 maddesi gereğince adına tescil talebi ile dava açtığı, belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01923333