T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/46 Esas Davacı , AHMET KAN ile Davalılar , DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ERGANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi Doğusu; Dere, Batısı; 101ada-5 parsel, Kuzeyi; Kısmen 101 ada-4 parsel,101ada-6 parsel, Güneyi; Dere ile çevrili olan tescil harici taşınmaz ile ilgili davacı tarafından TMK 713/4 maddesi gereğince adına tescil talebi ile dava açtığı, belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01977578