5. yüzyılın ortalarından, 6. yüzyılın ortalarına kadar yaşayan ve Bizanslı bir Yunan doktor olan tıp yazarı Amida Aetius MS 502 yılında Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Özellikle tıp bilgisi ile öne çıkan biri olan ve antik tıbbın kurucusu olduğu söylenen Aëtius'un Hristiyan olduğu aktarılıyor. Kendisinin en eski Yunan tıp doktoru olduğu da söylenir. Çoğu zaman İmparator Julian döneminde yaşamış ünlü bir Arian olan Antakyalı Aëtius ile de karıştırılır.

Amida Aetius

KİTAPLARI 18.YÜZYILDAN İTİBAREN FARKLI DİLLERDE BASILDI 
Yunan olan ve Mezopotamya'nın kalbi Diyarbakır'da kendini yetiştiren Aëtius, çağın en ünlü tıp okulu olan İskenderiye'de okudu. Aetius sırayla Soli, Kıbrıs, Eriha ve Ölü Deniz'in bakır madenlerini gezip ziyaret etti. Kitapları 18.yüzyıldan itibaren Almanca ve Latince olarak basıldı. Bazı el yazmalarında Aëtius, komēs opsikiou (Grekçe: κόμης ὀψικίου ), Latince obsequii yani imparatora katılan baş subay olarak geçer.

AËTİOS YAZILARINI 16 KİTABA AYIRDI
Çalışmaları, Oreibasio modeline dayanan, zamanının tıbbi bilgilerinin bir özetidir, burada halk tıbbının sihirli unsurları da tariflerde bulunabilir. Aëtios yazılarını 16 kitaba ayırdı (Yunanca Βιβλία Ἰατρικὰ Ἑκκαίδεκα Biblía Iatriká Hekkaídeka "Tıp üzerine 16 kitap"), daha sonra 4 bölüm halinde birleştirildi, Tetrabibloi veya Tetrabibli (her biri dört alt gruptan oluşan dört ana kitap), ayrıca alıntıların sıklıkla atıfta bulunduğu Tetrabiblon olarak da adlandırılır.

Diyarbakır’da 77 kişiye mezar olmuştu! “Karayolları” detayı Diyarbakır’da 77 kişiye mezar olmuştu! “Karayolları” detayı

Aëtius'un, aloe, şebboy tohumu, biber ve safrandan oluşan bir kontrasepsiyon karışımı geliştirdiği kaydedilmektedir. Aynı zamanda içeriği bilinmeyen bir düşük yapıcı karışım geliştirdiği de bilinmektedir.

Haber: Devrim AKTÜRK

Editör: Devrim Aktürk