Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı olan Kalkan Mahallesi’nin yüz metre doğusunda, Eğil - Diyarbakır karayolu üzerinde ufak bir tepenin üstünde büyük ölçüde harap olmuş halde bulunan kümbetlere, yöre halkı tarafından “Kasım Bey Kümbeti” deniliyor.

KASIM BEY KÜMBETLERİ
Adı geçen kümbetlerden altıgen olanının, Osmanlı dönemi Eğil Beylerinden Kasım Bin Şah Mehmet Bey’e ait olduğu kesin ise de, sekizgen olanın sahibi tam olarak belli olmayıp kimi kaynaklarda Eğil Beylerinden Cafer Bey Bin Kasım Bey’e, kimi kaynaklarda ise Murat Bey Bin İsa Bey’e ait olduğu belirtilmektedir.

ŞAH İSMAİL DİYARBAKIR’A SALDIRDIĞINDA KASIM BEY ŞAH’A İTAAT ETMEMİŞ 
Kasım Bey’in 16. yüzyılda, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadığı, Diyarbakır Eğil’de hükümran olduğu ve Akkoyunlu Devleti ile dostluk bağı kurduğu rivayet ediliyor. Yine tarih bilgilerine göre, Şah İsmail Diyarbakır’a saldırdığında Kasım Bey Şah’a itaat etmeyerek, İran serdarı olan Han Muhammed’in saldırılarına uğradı. Hükümdarlık merkezi olan Eğil’in düşmesi üzerine, Yavuz Sultan Selim’e iltica ettiği, Sultan kendisine yardım ederek, ünlü Çaldıran Savaşı’ndan sonra Eğil’i tekrar ona bıraktığı, bunun üzerine Kasım Bey’in, Osmanlı Devleti’ne bağlılığını ve sadakatini hep koruduğu ve vefat ettiğinde de Eğil’e bağlı Şerbetin (Kalkan) Mahallesi’nde toprağa verildiği bilinmektedir.

En yoksul iller belli oldu! Diyarbakır listede En yoksul iller belli oldu! Diyarbakır listede

EĞİL BELEDİYESİ RESTORE ETTİ
2022 tarihinde ise Eğil Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Belediyemiz bütçesiyle yapılan Kasım Bey ve Cafer Bey Kümbetleri Restorasyon çalışmaları ile yıkılmaya yüz tutmuş bu tarihi eser gelecek nesillere aktarıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Haber: Devrim AKTÜRK

Editör: Devrim Aktürk