Abbasi Halifesi Muktedir, 10.yüzyılın ortalarında el-Cezire bölgesini Ebul Heyca'nın oğlu Hasan'a vermiş, kendisine de "Nasiruddevle" unvanı ile taltif etmiştir. Bu durum Diyarbakır ve çevresinde bir süre hüküm sürecek olan Hamdani hanedanlığının doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Diyarbakır’a yeni cam teras! Bu ikincisi olacak Diyarbakır’a yeni cam teras! Bu ikincisi olacak

BİZANS DİYARBAKIR DİYOR SEYFÜDDEVLE DİRENİYOR

Seyfüddevle Ali, 936 yılından itibaren Diyarbakır'ı ele geçirmek isteyen Bizans orduları ile ardı arkası kesilmeyen mücadeleye girişmiştir. Amid'e kadar ilerleyen Joannis Kurcuas ordusunu yenerek geri çekilmeye mecbur etmiştir. 942 sonbaharında Bizans orduları tekrar Diyarbakır bölgesine girmiş, Meyyafarikin ve Erzen (Garzan) dolaylarında birçok tahribat yaparak, esirler alarak dönmüştür. Bu şekilde birçok defa bölgede nüfuz kurma mücadelesi yürüten Bizanslar 950 yılında tekrar Amid'i kuşatmıştır.

Bu sırada Halep taraflarında bulunan Seyfüddevle bunlara bir baskın yaparak Bizans ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Buna rağmen 952' de tekrar Amid'e sarkan Rum akıncıları Diyarbakır'ın çevresini yağmalamıştır. Ergani kalesini ele geçirmeye çalışan Bizanslılara karşı Amid ve Meyyafarikin orduları müdahale ederek onları hezimete uğratmıştır. Sonraki tarihlerde de birkaç defa Amidi ele geçirmeye çalışan Bizans güçlerine Seyfüddevle izin vermemiştir.

Muhabir: Onurcan GÜLER