Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) talebiyle Diyarbakır ili sınırları dahilinde sahip olduğu Hazro ilçesi İncekavak Mahallesinde bulunan 619 ada 2 no'lu (yeni 195 ada 4 parsel) parselin 7 bin 251,731 m²'lik (mülkiyet) ve 590,673 m²'lik (irtifak) kısmının, Kocaköy ilçesi Yenişehir Mahallesi 339 ada 2 no'lu parselin 32,00 m²'lik (mülkiyet) ve 1.849,805 m²'lik (irtifak) kısmı da petrol arama kuyularının oluşturulması için kamulaştırıldı.

Bakanlık, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası olan "Kamu yararı” niteliğindeki kamulaştırma kararına, “Talep üzerine Bakanlıkça verilir. İşlemler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı Kanunun 27’nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Kamulaştırılan arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. Bu durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol hakkı sahibi lehine bedelsiz olarak ve ruhsat süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde elde edilen kullanma hakları, arama ve işletme ruhsatının parçası olarak ruhsat süresince devam eder. Arama ve işletme ruhsatı iptal edilirse kamulaştırma bedeli iade edilmez" kanununu gerekçe gösterdi. (Haber Merkezi)

Editör: Mücadele Gazetesi