İlk yarıya Amedspor üstün Iğdır FK mağlup girdi İlk yarıya Amedspor üstün Iğdır FK mağlup girdi

Köklü bir geçmişe sahip olan, mazisi tarihin derinliklerine ve milattan öncelere kadar uzanan şimdilerde ise Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan 10 bin 868 nüfuslu Arapgir, geçmişte yaklaşık 40 sene kadar bir süre Diyarbakır’a bağlı kaldı. 

ARAPGİR HAKKINDA
Eski adı Daskuza olan Arapgir, civarındaki yerleşim birimlerinin en eskilerinden biridir. Arapgir, 577 yılında Arap Hatem Tai tarafından fethedilmiştir. Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. 1070 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti idaresine, Selçukluların Moğollara Kösedağı Savaşı'nda yenilmesinden sonra Moğolların, Anadolu beyliklerinin kurulmaya başladığı dönemde Karakoyunluların eline geçmiştir. 1515 Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, Yukarı Fırat Bölümü'nde, Fırat Vadisi'nin batı yakasında, Malatya’ya 114 kilometre mesafede yer Arapgir, doğuda Elazığ'ın Ağın, batıda Malatya'nın Arguvan, kuzeyde Erzincan'ın Kemaliye ve Sivas'ın Divriği, güneyde Elâzığ'ın Keban ilçeleri ile çevrilidir. İlçe, engebeli ve dağlık bir bölgeye sahiptir.

ARAPGİR NE ZAMAN DİYARBAKIR’DAN AYRILDI?
1518 yılında tutulan ilk Osmanlı Tesnit Tahrir defterinde Diyarbakır eyaletinin 12 sancağı bulunmaktaydı. Bu defterde Arapgir de yer almakta ve 10. sırada bulunmaktaydı. 1834’ de Diyarbakır’a, 1874’ de Elazığ’a bağlanan Arapgir, yaklaşık 40 seneyi aşkın bir süre Diyarbakır’a kalmıştır. 1888 yılında Belediye kurulmuş ve Arapgir ilçe olmuştur. Arapgir, Cumhuriyet Döneminde 1927 yılında Malatya’ya bağlanarak ilçe yapılıp, günümüze kadar ilçe merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Haber: Remziye ÇELİK

Editör: Remziye Çelik