1500 tarihinde doğan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli isimlerinden biri olan Rüstem Paşa, 15 yıl boyunca Kanuni Sultan Süleyman'a sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Üstün yetenekleri ve savaş meydanlarında sunduğu fikirleriyle Kanuni Sultan Süleyman'ın gözüne giren Rüstem Paşa, önce Diyarbekir Beylerbeyi oldu. Sonra da Anadolu Beylerbeyliği'ne nakledildi. 1539'da ise üçüncü vezir olarak görevlendirildi.

Damat Rüstem Paşa Mihrimah Sultan

SULTAN SÜLEYMAN'IN KIZIYLA EVLENDİ 
Üçüncü vezirken, 26 Kasım 1539'da Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğününde Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evlendi. Bu nedenle 'damat' sıfatıyla anılır.

Diyarbakır Kulp’ta neler oluyor! Halk tepki gösterdi Diyarbakır Kulp’ta neler oluyor! Halk tepki gösterdi

10 Temmuz 1561 İstanbul'da ölümüne dek sadrazamlık görevini sürdürdü. Cenazesi Şehzade Camii bahçesindeki türbesinde gömülüdür.

ESERLERİ
Tekirdağ'da, Rüstem Paşa Külliyesi adıyla değişik yıllarda Mimar Sinan’a yaptırdığı cami, medrese, kütüphane, çifte hamam, bedesten, kervansaray ve imaretten oluşan bir külliyesi bulunmaktadır. 

Eminönü, İstanbul'da, Rüstem Paşa Külliyesi adıyla anılan 1555-1561 yılları arasında Mimar Sinan’a Rüstem Paşa Camii, altta yer alan tonozlu depolarla dükkânlar, çeşme ve iki handan oluşan bir külliye yaptırmıştır.

Edirne' de Mimar Sinan'a Rüstem Paşa Kervansarayı'nı yaptırmıştır. Ankara'da ise 1522-1523 tarihlerinde Çengel Han'ı inşa ettirmiştir. Ayrıca Kütahya'da Anadolu Beylerbeyliği yaptığı sırada bir medrese ve bir hamam yaptırmıştır. 

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Mimar Sinan tarafından yaptırılan "Rüstem Paşa Camisi" mevcut olup ibadete açıktır.

Rüstem Paşa'nın tarihçi olarak Osmanlı kültürüne katkıları da bulunmaktadır. Tevarih-i Ali Osaman veya Tarih-i Rüstem Paşa adı ile yazdığı tarih eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan 1561'e kadar dönem tarihini ihtiva etmektedir. Bu eserde kendisinin büyük katkısı olan Kanuni devrini işlemiş ve Osmanlı devletinin gelişmesinin zirvesine tarihsel bir pencere açmıştır.

Muhabir: Devrim AKTÜRK