İHD Diyarbakır Şubesi, her ayın ilk cuma günü şube binasında gerçekleştirdiği, "Barış Nöbeti" eylemi bu ay, Ankara'da yapılan Genel Merkezin 21. Olağan Genel Kurulu nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Dört Ayaklı Minare restore edilecek Dört Ayaklı Minare restore edilecek

İHD Diyarbakır Şubesi, Barış Nöbeti’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Cumhuriyet Yeni Yüzyılda Barışı Sağlamalı” başlıklı açıklamada, yüz yıl önce inşa edilen Cumhuriyet döneminde yaşanan iddialara değinilerek özetle şöyle denildi:

“Düzenlenen nöbet eylemlerinde çatışmalı süreç dolayısıyla yaşanan yaşam hakkı ihlalleri, hapishanelerde yaşanan ağır ihlaller, kadın meselesi, anadilde eğitim meselesi ile Kürtçenin resmi dil olması talebi, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi birçok temel gündem maddesi işlenmiştir.

Barış nöbetlerimizde dile getirdiğimiz talepler, ülkede ve bölgede acil çözüm bekleyen meseleler, demokrasi ve insan hakları konusunda ülkenin içinde bulunduğu vahim tablo; hak ve barış savunucularının yükünün gittikçe ağırlaştığını gözler önüne sermektedir.

Cumhuriyet’in geride kalan dönemine ait tablo; bölgede yaşamın her alanında hak ihlallerinin yaşandığı, faili meçhul cinayetler ile gözaltında zorla kaybedilmelerin sıradanlaştığı, yoğun çatışmalı süreçlerde on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, işkence ve kötü muamele yasağının sürekli ihlal edildiği ve cezasızlık sistemiyle faillerin aklandığı bir “ihlaller yüzyılı” olarak karşımızda durmaktadır.

Yeni yüzyıla girilirken ülkenin acil çözüm bekleyen temel gündem maddesinin Kürt meselesi olduğu tüm kamuoyunun ve siyasi iktidarın malumudur. Yeni yüzyılın; aynı döngünün kendini tekrarladığı, çözüm bekleyen sorunların daha da derinleştiği bir yüzyıl olmaması için bütün muhatapların sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaları, sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve kangrenleşmiş bu meselenin demokratik ve barışçıl yöntemlerle, evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde çözülebilmesi için samimi bir çaba içerisinde olmaları artık bir zorunluluktur. (Haber Merkezi)