Tarihi 12 bin 500 yıl öncesine dayanan ve bölge içindeki önemi dolayısıyla dünya kamuoyunda da ilgilerin odağı olan Diyarbakır, günümüzde önemli arkeolojik kazıların yapıldığı bir şehir olarak bilinmektedir. 

MİSAKI MİLLİ SINIRLARINDA YER ALIYORDU 

Geçmişten günümüze kadar gelen süre zarfında kent içerisinde yaşanan bir çok hadiseye istinaden Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Misakı Milli sınırları içerisinde yer alan şehir Türkiye'ye bağlanmıştı.

ESKİ ADI DİYARBEKİR İDİ

Türkiye'ye bağlanan Diyarbakır'ın o yıllardaki adı Diyarbekir iken, daha sonralarında ise ülkede birçok kararın alınmasında ve bağlanmasında öncülük eden ender şehirlerinden biri olmuştu.

ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA ŞEHRİN ADI "DİYARBAKIR" OLDU 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, şehrin adının Diyarbakır olması talimatını verdi. Aynı zamanda Diyarbekir'in Diyarbakır oluşuna dair çalışmalar, Türk Dili dergisinin Haziran 1938 nüshasında özetlenmiştir. Çalışmalar, 17 Kasım 1937 tarihinde Atatürk'ün trenle Diyarbekir'den Elazığ'a geçtiği gece yapılan bir dil tartışmasının ardından Türk Dil Kurumuna gönderilen bir telgrafla başladı. 

Atatürk Diyarbakır Eski Foroğraf

TELGRAFIN DETAYLARI

Yapılan çalışmalar sonucu şehrin adı Diyarbakır olarak değiştirildi. Türk Dil Kurumu (TDK) Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen'e gönderilen telgraf şöyledir, 

"Diyarbekir şehrinin isminin etimolojisine dair etüt var mıdır? Esasta bu şehrin ismi 'Bakır memleketi' manasına olan 'Diyarbakır' olması gerektir ve artık bu isimle tanınacaktır. Dil Kurumu'nun bu hususta Tarih Kurumu ile iş birliği yaparak, historik ve lengüistik tetkikatta bulunması emrediliyor. Balıkesir saylavı İsmail Hakkı'nın da mesai birliğine davet edilmesi faydalı olacaktır. Tetkikatın titizlikle yapılmasını ve mümkün ise neticelerin takiben bildirilmesini saygılarımla dilerim."

‘Diyarbakır’ın Delileri’ Osmanlı Dönemine Damga Vurdu!

Diyarbakır’dan destek! Adıyamanlı çocuklara dev hizmet Diyarbakır’dan destek! Adıyamanlı çocuklara dev hizmet

BAKIR MADENİNİN OLDUĞU İLÇE ÇERMİK'TİR

Şehirde bakır madeni Çermik ilçesinin Mahmudan köyü sınırları içerisinde bulunmuştur.

Muhabir: Devrim AKTÜRK