Diyarbakır ve Elazığ'a da bir dönem ilçe olan, Malatya’nın 13 ilçesi arasında yer alan Arapgir tarihi ile de ön plana çıkan ilçeler arasında bulunmakta. Arapgir, köklü tarihi ile birçok il sınırları içerisinde de ilçe olarak bulunmuş. Tam 40 yıl Diyarbakır’a da ilçelik yapan Arapgir Malatya’ya ne zaman bağlanmış?

Dünya kamuoyu Diyarbakır'ı merak etti bu soruya yanıt aradı Dünya kamuoyu Diyarbakır'ı merak etti bu soruya yanıt aradı

DİYARBAKIR VE ELAZIĞ'IN İLÇESİYDE SON OLARAK MALATYA'YA BAĞLANDI

Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan 10 bin 868 nüfuslu Arapgir’in eski adı Daskuza. Arapgir civarındaki yerleşim birimlerinin en eskilerinden biridir. Arapgir, 577 yılında Arap Hatem Tai tarafından fethedilmiştir. Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. 1070 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti idaresine, Selçukluların Moğollara Kösedağı Savaşı'nda yenilmesinden sonra Moğolların, Anadolu beyliklerinin kurulmaya başladığı dönemde Karakoyunluların eline geçmiştir. 1515 Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, Yukarı Fırat Bölümü'nde, Fırat Vadisi'nin batı yakasında, Malatya’ya 114 kilometre mesafede yer Arapgir, doğuda Elazığ'ın Ağın, batıda Malatya'nın Arguvan, kuzeyde Erzincan'ın Kemaliye ve Sivas'ın Divriği, güneyde Elâzığ'ın Keban ilçeleri ile çevrilidir. İlçe, engebeli ve dağlık bir bölgeye sahiptir.

DİYARBAKIR VE ELAZIĞ’DAN NE ZAMAN AYRILDI?

1518 yılında tutulan ilk Osmanlı Tesnit Tahrir defterinde Diyarbakır eyaletinin 12 sancağı bulunmaktaydı. Bu defterde Arapgir de yer almakta ve 10. sırada bulunmaktaydı. 1834’ de Diyarbakır’a, 1874’ de Elazığ’a bağlanan Arapgir, yaklaşık 40 seneyi aşkın bir süre Diyarbakır’a kalmıştır. 1888 yılında Belediye kurulmuş ve Arapgir ilçe olmuştur. Arapgir, Cumhuriyet Döneminde 1927 yılında Malatya’ya bağlanarak ilçe yapılıp, günümüze kadar ilçe merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Muhabir: Remziye Çelik