Diyarbakır Eğitim Sen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dönem sonu raporunu açıkladı. Rapora göre, Diyarbakır'daki sınıfların kalabalık olduğu, öğrencilerin yeterince beslenemediği ve özellikle sınıf mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle hijyen sorunlarının yaşandığı belirtildi.

"DIYARBAKIR’DAKI OKULLARIN ÇOĞUNDA SINIFLAR KALABALIK"
Açıklamayı Diyarbakır Eğitim Sen 1 No’lu Şube kadın sekreteri Arzu Koç okudu. Koç, Diyarbakır'daki okulların sayısı ve öğretmen atamaları nedeniyle sınıfların kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim öğretim sürecini etkileyen unsurlardan biri de okulların fiziki koşullarıdır. Az kalabalık sınıflar öğrenciye daha fazla alan tanıdığı için bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimini olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla kalabalık sınıfların olduğu okullarda bu durum tam tersi bir şekilde gelişmektedir. Okulların sayıca yetersizliği ve öğretmen atamasının yeterli düzeyde yapılmaması Diyarbakır’da da sınıfların kalabalık olmasına neden olmaktadır. Kalabalık olmayan sınıf sayısı 20 ve altı ile ifade edildiğini dikkate alırsak, ilimizdeki okulların yüzde 87’sinde sınıflar kalabalıktır değerlendirmesinde bulunabiliriz” dedi.

Amedspor Mesut Bakkal ile kaybetmiyor Amedspor Mesut Bakkal ile kaybetmiyor

“ÖĞRENCİLERİMİZ YETERİNCE BESLENEMİYOR”
Koç, “Öğrencilerimiz yeterince beslenemiyor. Bu durum öğrencilerin gelişimini etkilemekle beraber akademik başarılarına da doğrudan etki ediyor. Bu anlamda “her çocuğa bir öğün sağlıklı yemek ve su” talebimizi buradan yineliyoruz”

“DİYARBAKIR’DAKİ OKULLAR TEMİZ DEĞİL” 
Eğitim ortamındaki hijyen koşullarına ilişkin Koç, “Diyarbakır’daki eğitim emekçilerinin yüzde 42,5 okullarının yeterince temiz olduğu fikrine katılmamaktadır. Bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı böylesi bir dönemde okullarda hijyenden sorumlu yardımcı personellerin bulunmaması hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlığını olumsuz etkilerken, dolaylı olarak da toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Eğitim emekçilerinin yüzde 22’si okullarının yeterince ısınmadığını, yüzde 33’ü ise kısmen ısınabildiğini belirtmiştir. Okulların yarısından fazlasında ısınma probleminin olmasını “uzaya gideceklerini” iddia ettikleri bu siyasal iktidar döneminde tartışıyor olmamızı çelişkili buluyoruz.”

Haber: Remziye ÇELİK

Editör: Remziye Çelik