Her hayvan türünün kendine özgü bir dil ve işaret sistemi vardır. Bu, hayvanların kendi türleriyle ve diğer türlerle iletişim kurmalarını sağlar.

Hayvanlar iletişim kurmanın birçok farklı yolunu kullanırlar, seslerden, görüntülerden, koku izlerinden, dokunma ve hareketlerden çeşitli görsel işaretlere kadar birçok farklı iletişim biçimi bulunur. İletişim, avlanma, eşleşme, tehlikelerden kaçma, sürüdeki düzeni sağlama, sınırları belirleme ve sosyal bağları güçlendirme gibi birçok önemli işlevi yerine getirir.

İşte hayvanların birkaç iletişim şekilleri;

1/DOKUNMA VE HAREKETLERE İLETİŞİM
Hayvanlar, fiziksel temas ve hareketlerle iletişim kurarlar. Örneğin, arılar dans ederek diğer arılara nektar kaynaklarını gösterir veya maymunlar birbirlerini tarama veya okşama yoluyla sosyal bağlarını güçlendirirler.

Diyarbakırlı oyuncu Yalı Çapkını’nda Diyarbakırlı oyuncu Yalı Çapkını’nda

Hayvanlar, tehlike algıladıklarında veya saldırıya uğradıklarında dokunma ve hareketlerle diğer bireyleri uyarabilir veya savunabilirler. Örneğin, bir grup balina bir avcı balinanın yaklaştığını hissettiğinde, birbirlerine dokunarak ve hızlı hareketlerle kaçmayı koordine edebilirler.

2/GÖRSEL İLETİŞİM
Hayvanlar arasında görüntü iletişimi, beden dili ve görsel işaretler kullanılarak gerçekleşir. Bu görsel iletişim, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve çeşitli amaçlar için kullanılır.

Bazı hayvanlar, türlerine karşı tehdit oluşturan diğer türlere karşı tehdit göstergeleri gösterir. Kedigillerin çoğu sırtını kamburlaştırıp, dişlerini göstererek, diğer hayvanlara karşı tehditkar bir duruş sergilediğini gösterir.

Birçok hayvan, sosyal durumlarını ve ilişkilerini ifade etmek için beden dili ve görsel işaretler kullanır. Örneğin, köpeğinizin kuyruğunu sallaması sevincini veya heyecanını ifade edebilir, ayrıca maymunların birbirlerini taraması ve sevmesi sosyal bağlarını güçlendirebilir.
Hayvanlar için kendi alanını belirlemek çok önemlidir. Bunu yaparken bölgeyi ve sınırlarını belirtmek için görsel işaretler kullanırlar. Örneğin, bir kedi, kuyruğunu dikerek ve tüylerini kabartarak, bir bölgenin kendisine ait olduğunu ve diğerlerinin bu alana girmemesi gerektiğini vücuduyla ifade edebilir.

3/KOKULARLA İLETİŞİM
Hayvanlar, kendi türlerinin bireylerini tanımak ve grup içinde sosyal bağları güçlendirmek için kokuları kullanır. Örneğin, bir köpek, diğer köpeklerin kokularını alarak kimliklerini ve sürü içindeki hiyerarşiyi belirleyebilir.
Hayvanlar, tehlike algıladıklarında veya avcıları tespit ettiklerinde kokularıyla diğer bireylere tehlikeyi bildirebilirler. birçok kuş türü, tehlike gördüklerinde özel bir alarm kokusu salgılarlar ve sürü üyelerini uyarırlar. Kurtlar da idrarını ağaçlara veya kayalara sıkarak kendi alanını işaretler ve diğer kurtlara bu alanın kendisine ait olduğunu gösterir.

Böcekler ve memeliler, eşleşme çağrısı yapmak ve karşı cinsi çekmek için özel feromonlar salgılarlar.
Bazı hayvanlar, gıda kaynaklarını bulmak veya işaretlemek için kokuları kullanır. Örneğin, karıncalar, yiyecek kaynaklarını bulmak için feromonlar salgılarlar ve diğer karıncalara bu kaynakları işaretlerler.

4/SESLERLE İLETİŞİM
Hayvanlar, çeşitli sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurarlar.
Kuşlar,kurbağalar,çekirler ve diğer birçok hayvan karşı cinsin dikkatini çekmek için çeşitli sesler çıkarır.
Ayrıca hayvanlar, sürü ile iletişim kurmak için sesleri kullanırlar. Örneğin kurtlar uluyarak sürüsüne pozisyonları hakkında bilgileri haber vermek için sesleri kullanırlar. Aynı şekilde, deniz memelileri de sürü içinde sesler kullanarak iletişim kurabilirler.

Hayvanlar tehlike durumlarında sesler çıkararak diğer bireyleri uyarır. Kuşlar tehlike algıladıklarında alarmlı çığlıklar çıkarabilirler ve bu sesler sürü üyelerini tehlikeye karşı uyarmak için kullanılır.


5/ELEKTROESEPSİYON İLETİŞİMİ 
Hayvanlarda elektroresepsiyon, çevredeki elektrik alanlarını algılayarak iletişim kurma veya çevreyi algılama yeteneğidir. Bu yetenek özellikle su canlılarında yaygındır.
Bazı balık türleri, avlarını bulmak için elektrik alanlarını kullanır. Örneğin, köpekbalıkları, avlarının kas ve sinir sistemlerinden yayılan elektrik alanlarını algılayarak avlarını tespit edebilirler. Aynı zamanda, bazı elektrikli balıklar da elektrik şokları göndererek avlarını yakalarlar veya savunma mekanizması olarak kullanırlar.

Bu denizanası türü, elektrik alanlarını kullanarak avlarını tespit eder. Yakın çevresindeki avların kas aktivitelerinden yayılan elektrik alanlarına duyarlı olan ampuller aracılığıyla avlarını algılarlar.

Kaynak: NTV