Valilik duyurdu, Diyarbakır’da kaç kişilik alım yapılacağı belli oldu. Buna göre 1608 boş pozisyon ünvanları için merkez ve taşrada çalıştırılmak üzere personel alımına gidileceğini duyuran Valilik açıklama yaptı. Yapılan duyuru şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon ünvanı belirtilen toplam 1608 boş pozisyon ünvanları için personel alımı yapılacaktır.

Diyarbakır’da çiftçiye milyonlarca liralık destek! Diyarbakır’da çiftçiye milyonlarca liralık destek!

Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 22 Nisan 2024 

Bitiş: 26 Nisan 2024 Saat: 16.00

Kaynak: Haber Merkezi