Diyarbakır’a kentsel dönüşüm müjdesi Diyarbakır’a kentsel dönüşüm müjdesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Mardin’de sahip olduğu AR/TPO/K/M44-d pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açılan Halkapınar 1 Kuyusunun lokasyon sahası, yolu ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı. 

TPAO’nun kamulaştırma istediği parsellerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibi sıralandı:

İli: Diyarbakır
İlçesi: Çınar
Köyü/Mahallesi: Yukarımollaali
Talep: 126 ada, 5 numaralı parselin 96m2’lik kısmının mülkiyet olarak; 4.346,648m2’lik kısmının ise irtifak hakkı yoluyla kamulaştırılması

İli: Diyarbakır
İlçesi: Çınar
Köyü/Mahallesi: Yukarımollaali
Talep: 127 ada, 1 numaralı parselin 32m2’lik kısmının mülkiyet olarak; 2.110,177m2’lik kısmının ise irtifak hakkı yoluyla kamulaştırılması

İli: Diyarbakır
İlçesi: Çınar
Köyü/Mahallesi: Yukarımollaali
Talep: 128 ada, 1 numaralı parselin 32m2’lik kısmının mülkiyet olarak; 2.091,952m2’lik kısmının ise irtifak hakkı yoluyla kamulaştırılması

İli: Diyarbakır
İlçesi: Çınar
Köyü/Mahallesi: Yukarımollaali
Talep: 129 ada, 1 numaralı parselin 15.199,33m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılması.
TPAO’nun elinde kamulaştırma talep ettiği parsellerle ilgili, Çınar Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış, acele kamulaştırma kararları bulunuyor.

Kaynak: enerji günlüğü