33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’da 7 peygamber mezarı, 541 sahabe, Muhyittin-i Arabinin arkadaşı Halvet baba, Ulu camii (Harem-i şerif), Ashab-ı Kehf mağarası, 2 peygamber makamı (Hz Yunus ve Hz. Züilkifl) bulunmaktadır. Mekke ve Medine'den sonra dünyada en çok sahabenin olduğu yer yine Diyarbakır'dır.

7 PEYGAMBER, 541 SAHABE BULUNMAKTADIR
Diyarbakır Türkiye’de inanç turizminin emsalsiz birinci merkezidir. Ortadoğu açısından da en önemli merkezlerdendir. Ülkenin ve tüm dünya Müslümanlarının hacdan sonra ziyaret edeceği en önemli mekanlardan birisi Diyarbakır’dır. Diyarbakır’da 7 peygamber mezarı, 541 sahabe, Ashab-ı Kehf mağarası, 2 peygamber makamı (Hz Yunus ve Hz. Züilkifl) bulunmaktadır. Fisk kayası Hz. Yunus'un makamıdır. Hz. Zülkifl peygamber makamı da Ergani’dedir.

Diyarbakır Ulu Cami-2

Diyarbakır Ulu Cami

Diyarbakır Ortadoğu açısından da en önemli merkezlerdendir. Ülkenin ve tüm dünya Müslümanlarının hacdan sonra ziyaret edeceği en önemli mekanlardan birisi Diyarbakır’dır.

27 SAHABE DİYARBAKIR’DA YATMAKTADIR
27 sahabe Diyarbakır’da yatmaktadır. Bu rakam Mekke ve Medine’den sonra üçüncü sayıda sahabenin yattığı yer özelliğidir. Mevlana Halid-i Bağdadi eserinde ise ayakların basamayacağı kadar şehid sahabeden yani yüzlerce şehid sahabeden bahseder. Mevlana Halid 'şühedadan ayak basacak yer bulamadım' demektedir. 27 sahabenin ismi ise salnameden alınmıştır. İyaz bin Ganem komutasındaki ordu 27 Mayıs 638'de şehri fethetmiştir. İlk etapta 40 şehit verilmiştir.27'si Hz. Süleyman isimli bölgededir. 13 şehit şehrin farklı yerlerinde şehit olmuştur. Yani Diyarbakır'da ayrıca 500 sahabe daha bulunmaktadır. (Bu durumda Diyarbakır'da 541 sahabe yatıyor demektir). Ancak bu rakam asgari bir rakamdır. Mevlana Halid Bağdadi'nin Farsça yazılı divanında geçen yukarıdaki ifadeyi göz önüne alırsak Hz. Süleyman mevkiinde 27 sahabe değil ayakların basamayacağı kadar şehit cümlesine uygun olarak yüzlerce sahabe anlamı çıkar. Buna Sultan Sasa ve 500 sahabeyi de katarsak yaklaşık 700-1000 arası bir şehit sahabe anlamı ortaya çıkar.

2. Eğil ilçesi tarih içinde de önemli bir yer işgal etmiş olup, Hz. Elyesa, Hz Zülkifil peygamber ve Hz. Harun-u asefi (AS) mezarları bulunmaktadır. 3 din için de bu peygamberler son derece değerlidir. Kur'an-ı Kerimde Enbiya-85'de Hz. Elyesa, Enbiya 85-86 ve Sad-48'de Zülkifl (AS), Neml-18'de Harun Asefi veya Cebrail'den bahsedilmektedir.

Eğil Peygamber Makamı

Eğil

EĞİL'DE TÜRBELERİN OLDUĞU YERDE 2 PEYGAMBER YATMAKTADIR 
Eğil’de türbelerin olduğu yerde ikisi peygamber biri peygamber katibi olmak üzere ziyaret edilen üç mekan bulunmaktadır. Ayrıca ilçe girişine nebi Helak yatmaktadır

Hz. Elyesa ve Zülküfl peygamber, Harun Asefi ve yanında yatan kardeşi Ömer ibni Birican bulunmaktadır. Eğil’de ayrıca nehir kenarında Elyesa peygamberin yeğeni Hürmüz, Eğil’e giderken dere kenarında Nebi Melak (Melik veya Helak), Eğil’in tepesinde Kunak mevkiinde Nebi Hz. Zünün vardır.

DTSO’dan Diyarbakır Büyükşehir’e ziyaret DTSO’dan Diyarbakır Büyükşehir’e ziyaret

Diyarbakır Lice Mağara Ashabı Kehf

Lice'deki Ashab-ı Kehf

ASHAB-I KEHF
Ashab-ı Kehf mağarasının Lice’de olduğuna dair en güçlü deliller bulunmaktadır.Deliller çok detaylı olarak Zeki Dilek’in ‘Lice’ kitabında bulunmaktadır.Yazar 12 delille konuyu ispatlamaktadır.

Meşhur tarihçi Abdülsettar Hayati Avşar da güçlü kanıtlarla aynı noktaya parmak basmaktadır.Avşar Ashab-ı Kehf'in Lice'de Yencülüs dağının öte tarafında,Ashab- ırakim'in ise Derkam köyünde olduğunu ispatlamaktadır.

DİYARBAKIR'DA 2 BİN 500 YILLIK ÖYKÜ
Dünyada Şam, Bağdat ve Yemen dahil 33 yerde olduğuna inanılan Ashab-ı Kehf (Mağara arkadaşları) mağaralarından birisi de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Duru köyünde. Türkiye'de iki yerde daha Eshab-ı Kehf mağarası olduğuna inanılıyor. Bunlardan birisi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde diğeri ise Tarsus'ta. Eshab-ı Kehf, Nuh tufanı gibi anonim bir öykü. Dünyanın çeşitli yörelerindeki pek çok toplumun efsanelerinde de yer alıyor.

Ulul Cami

DİYARBAKIR ULU CAMİİ ANADOLU'NUN İBADETE AÇILAN İLK CAMİSİDİR
Anadolu’nun ilk camiisi olup, Diyarbakır'ın fethinden bugüne hiç bir zaman düşman işgaline uğramamıştır. Ulu Camii 5 Harem-i Şerif'den birisidir. Bunlar:

1. Mescid-i Haram

2. Mescid-iNebi

3. Mescid-i Aksa

4. Emevi camii

5. Ulu cami (Diyarbakır)

DİYARBAKIR'DA 541 SAHABE BULUNMUŞTUR 
Sahabelerin, Anadolu topraklarına çok ciddi bir katkısı olduğunu, Hz. Ömer devrinden itibaren sahabe ordularının fetihler yaptığının bilindiğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: ‘‘Mesela o günlerde Urfa ve Diyarbakır‘ın fethedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar erken bir zaman da Anadolu toprakları İslam‘la tanışıyor. Mekke, Medine ve Şam dışında en fazla sahabenin olduğu yerlerden bir tanesi, Diyarbakır‘dır. Diyarbakır‘da 541 sahabe bulunmuştur. (Haber Merkezi)

Editör: Abdullah Akyol