İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen konferansta Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger “Dünden Bugüne Bağımlılık” adlı, Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı “Kristal-Metamfetamin Bataklığı” adlı birer sunum yaptılar.

Diyarbakır’da ‘şiddet’ konuşuldu Diyarbakır’da ‘şiddet’ konuşuldu

Bağımlılığın en önemli ayağının bir kereden bir şey olmaz diyerek başlanıldığını belirten Öger, bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağının önleyici çalışmalar yapmak olduğuna işaret etti. Öger, bağımlılık, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanım nedenleri, risk faktörleri, ailelerin yapması gerekenler ve tedavi süreçleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Günbegün daha yakıcı bir sorun haline gelen ve etkilediği insan sayısı artan metamfetamin maddesini ve etkilerini anlatan Atlı, bağımlılıkla mücadele konusunda ülkemizde başlatılan ve yürütülen çalışmalar ile bağımlılık konusunda genel bilgiler verdi. (Haber Merkezi)