Merkez Sur ilçesi başta olmak üzere Diyarbakır’da bulunan birçok sokak, renkli görünümüyle vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Sokaklarda asılan şemsiye ve çeşitli süs eşyaları ile renklendirilen sokaklar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken sokaklardan birisi de tarihi Sur ilçesindeki Küçük Kavas Sokağı’dır. Ancak Küçük Kavas Sokağı'nın diğer sokaklardan farkı ise, sokağı ziyarete gelen vatandaşların dileklerini diledikten sonra yanlarında getirdikleri bez parçalarını orada bulunan demire asmaları.

KÜÇÜK KAVAS SOKAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Tarihi Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde bulunan Küçük Kavas Sokağı renkli görünümü ile vatandaşların fotoğraf çektiği uğrak noktalardan bir yer oldu. Diyarbakır’da yerli ve yabancı turistlerinde uğradığı sokağa vatandaşlar ya fotoğraf çekmek için ya da dilek tutup çaputlarını (eskimiş bez parçası) demire bağladıkları görülüyor. Peki, bu inanış nereden geliyor? İşte detaylar…

AĞACA NEDEN ÇAPUT BAĞLANIR? AĞAÇLARA ÇAPUT BAĞLAMAK NE ANLAMA GELİYOR? 
Türkiye’de özellikle “dilek ağacı” diye tabir edilen bir ağaca çaput veya bir bez parçası bağlamak geçmişte olduğu gibi günümüzde biraz azalmış olsa da hala devam etmektedir. Nevşehir’de de özellikle Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde bunun benzer örneklerini görmek mümkün.

AĞAÇLARA ÇAPUT BAĞLAMAK GELENEĞİNİN KÖKENİ ŞAMANİZM
Çapıt (çaput-bez) bağlama Türklerin Şamanizm’den kalan Gök Tengriye (Gök Tanrıya) adak geleneği. Anadolu'da, Azerbaycan'da, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ve Türklerin özerk bölgelerinde, Afganistan'ın Özbek-Türkmen bölgelerinde Türklerin yaşadığı her yer hala sürdürülen bir Türk geleneği. Bu inançta, Türkler çeşitli dilek ve isteklerinin yerine gelmesi amacı ile söz konusu bez ve çaputları kendi kutsal bildikleri ağaçlara, yerlere bağlamaktadırlar. Bezler onu bağlayan kişinin vücudunun bir parçasını sembolize etmektedir.

Diyarbakır'ı nasıl etkileyecek? Diyarbakır'ı nasıl etkileyecek?

Haber: Abdullah AKYOL

Editör: Abdullah Akyol