Katıldığı bir savaşta ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Timurlenk adı verilen Emir Timur, bundan 630 yıl önce, 24 Mart 1394 tarihinde Diyarbakır'ı işgal etti. Kentin tarihine ve geçmişine çok büyük tahribatlar oluşturan Timur, şehrin uzun yıllar sıkıntılarla boğuşmasına yol açmıştır.

ÇEKİRGELER VE KURAKLIKLAR BAŞ GÖSTERMİŞ
Kentin tarihi yapılarına zarar veren, ahalisine ve ekonomisine büyük darbeler vuran Timur'un döneminde Diyarbakır'da çekirgeler baş göstermiş, kuraklık afeti ise meydana gelmiştir.

DİYARBAKIR'DA AÇLIK VE SEFALET ORTAYA ÇIKMIŞ
Timur'un kentte ekonomik saldırıları, tarım arazilerine verilen zararları ve hayvancılığa karşı gerçekleştirdiği olayları sonrasında Diyarbakır ve çevresi hem açlık, hem de sefalet içerisinde kalmış. Tarih kaynakları ise bahse konu olan dönemlerde binlerce insanın açlıktan öldüğünü yazmaktadır. Bu süreçte çocuklarını satanların ve ölü eti yiyenlerin çoğaldığı belirtilmektedir.

‘Diyarbakır’ın Delileri’ Osmanlı Dönemine Damga Vurdu!
 
ŞEHİR YAĞMA, AHALİ İSE ESİR ETTİRİLMİŞ
Timur Diyarbakır Bölgesi’ne girdiği zaman Mardin Artuklu Hükümdarı Melik İsa, kendisini karşılayıp ve bağlılığını sunmuş. Timur ise kışı geçirdikten sonra tekrar Mardin’e doğru hareket etmiş. Bazı kaynaklara göre Timur, maiyetindeki askere şehri yağma ederken, ahalisini de esir ettirmiştir.

Diyarbakır'ın özellikleri nelerdir? Diyarbakır'ın özellikleri nelerdir?

DİYARBAKIR'DA 1401 YILINDA SONA EREN İŞGAL 
Timur, 1401 senesi başlarında Suriye’den Elcezire’ye ve buradan da Irak’a döndüğünde Diyarbakır şehrini ve çevresini, emrinde birçok savaşlara katılan, yararlılıklar gösteren Kara Yölük Osman Bey’e vermiştir. Bu tarihten itibaren Akkoyunlular Devleti, Diyarbakır şehrini başkent yaparak kente hakim olmuş.

KAYNAKÇA
Şevket Beysanoğlu, Kuruluşundan Günümüze Kadar Diyarbakır Tarihi Diyarbakır Müze Şehir, İstanbul 1999. bkz

Muhabir: Devrim AKTÜRK