Ehliyet alırken yapılan psikolojik test yeterli mi? Ehliyet alırken yapılan psikolojik test yeterli mi?

Anız yakma, hasat edildikten sonra ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarının kasıtlı olarak yakılmasına verilen isimdir. Mısır, pirinç, buğday ve şeker kamışı artıkları dünyada kütle açısından başlıca yakılan anızı oluşturmaktadır.

Anız yakma pek çok ülkede orman yangınlarının önemli bir sebebidir. İşlem ayrıca Hindistan'daki hava kirliliğinin önemli bir sebebi olarak tanımlanmıştır. Anız yakımı sonucunda karbondioksit, karbonmonoksit, azot oksitler, kükürt oksitler ve metan gibi gazların yanı sıra insan sağlığına zararlı olarak tanımlanan PM10 ve PM2.5 sınıflarına ait partikül madde salınımı gerçekleşir.

Diyarbakır’da anız yangınları 2 bini aştı

Anız yakımının başlıca zirai zararları ise; yakım sırasında sıcaklığı aşırı derecede artan topraktaki fotosentez, ayrışım vb. olayları gerçekleştiren yararlı canlıların ölmesi ve bu nedenle toprak veriminin düşmesidir. Anız yakmanın verimlilik açısından yarar-zarar dengesi bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. 

Ayrıca anız yakımında oluşan yoğun dumanlar bölgede hayatı etkileyebilmekte ve kazalara yol açabilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi