Diyarbakır’ın Sur ilçende çocuk hakları alanında çalışmalar yürüten Rengarenk Umutlar Derneği, 2010-2020 yılları arasını kapsayan araştırmasını raporlaştırarak belediyelere iletti. Rapora göre, Sur ilçesinde çocukların oyun alanları giderek azaldı; depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan binalarla birlikte sokaklar tehlikeli hale geldi.

DERNEK RAPORU BELEDİYELERE İLETTİ
9.Köy’ye konuşan Rengarenk Umutlar Derneği Genel Koordinatörü Yeter Erel Tuma, hazırladıkları raporu çözüm için yerel yönetimlere iletmelerine ve aradan geçen 3 yıla rağmen çocukların oyun alanlarının iyileştirilmediğini, tek oyun alanı olan sokakların da çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Yeter Erel Tuma

Tuma, Sur ilçesi başta çocukların oyun alanları olmak üzere, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere yer verilmediğinin altını çizdi. Sur’da çocuklar için ne kadar riskli olduğunu anlatırken depremde hasar görmüş binaları gösteren Tuma, müdahale edilmeyen bu binaların kendiliğinden yıkıldığını belirtti. Tuma, “Tüm bu ihmaller sokakta oyun oynamak isteyen çocukların başta yaşam hakkı olmak üzere birçok hakkını riske atmaktadır” dedi.

Çocuk hakları konusunda yerel yönetimlere de çok iş düştüğünü söyleyen Tuma, çocukların sokaklarda, oyun alanlarında rahatça oynayabilmeleri için yerel yönetimlerden beklentilerini şöyle sıraladı:

1) Çocuklar başta olmak üzere, bakım verenlere ve tüm yerel aktörlere yönelik çocuk haklarının hayata geçirilmesi adına bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması

2) UNICEF tarafından başlatılan ‘Çocuk Dostu Şehirler’ çalışmasının ilkelerinin Diyarbakır yereline uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi

3) Yerel yönetimlerde çocuk haklarına yönelik çalışmalar yapan, yeterli kaynağın ayrıldığı bir ‘Çocuk Hakları Başkanlığı’ biriminin oluşturulması

4) Yerel yönetimler bünyesinde çocuk meclislerinin kurulması ve çocuk meclisinin kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili yönetmeliklerin oluşturulması

5) Stratejik eylem planlarının ve faaliyetlerin çocuk odaklı ve çocuk dostu bir şekilde hazırlanması

6) Her ilçede çocuk haklarına yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi, bu örgütler ile iş birliği geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin öncülük ettiği çocuk hakları komisyonlarının oluşturulması

7) Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu’nun, sivil toplum örgütleri ve çocukların gönüllü katılımına açık olacak şekilde düzenlenmesi

Galeria davasının gerekçeli kararı açıklandı Galeria davasının gerekçeli kararı açıklandı

8) Her mahallede, çocuk nüfusuna göre doğru orantılı olarak oyuncak kütüphanelerinin kurulması

9) Çocukların yaş gruplarına göre gelişimlerini destekleyecek, yeteneklerini keşfedecek ve becerilerini geliştirecek sosyal-kültürel ve sanatsal kursların sayısının arttırılması

10) Yerel yönetimler tarafından çocukları doğrudan ilgilendiren ve hayata geçirilen faaliyetlerin etkilerinin anlaşılabilmesi için ölçme-değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi…

Kaynak: 9.Köy