Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi “Diyarbakır’ı Geleceğe Taşıyacak projelerimiz için MMG Diyarbakır olarak beş alanında komisyonlar kurarak Mimar ve mühendislerimiziz hazırladığı raporu siz değerli basın mensupları aracılığıyla açıklıyoruz. Diyarbakır’ı geleceğe taşıyacak projelerimize bakmaları önem arz eder. Bunun için komisyonlarımızın sonuçlarını kazanan Belediye başkanlarımızı dilediği takdirde kendilerine takdim etmek isteriz.” 

DİYARBAKIR’IN İMAR, İHYA VE İNŞASINDAN İKTİSADİ KALKINMASINA 
MMG Diyarbakır Başkanı Çelebi beş komisyonun içeriğine değinerek “Şehircilik ve çevre, Madencilik, Sanayi, Tarım, Turizm ile Bilişim ve teknoloji olmak üzere beş komisyondan oluşmaktadır. Diyarbakır ili özelinde şehirler imar, ihya ve inşa edilirken insanın tabiattan ya da tabiatın insandan korunmasını gerektirmeyecek şekilde insan ve tabiat birlikteliğini öne çıkarmalıdır. MMG Diyarbakır Şubesi’nin hazırlamış olduğu elinizdeki bu çalışma, Diyarbakır’ın imar, ihya ve inşasından iktisadi kalkınmasına kadar birçok konuyu araştırarak ilgililerin, karar mercilerin, serbest müteşebbislerin dikkatlerine arz etmektedir. Farklı komisyonlarca hazırlanan raporlarda, çevre ve şehircilik (i), enerji ve maden (ii), sanayi (iii), tarım ve hayvancılık (iv) ile bilişim ve teknoloji (v) alanlarındaki potansiyelini ve eksikleri üzerine durduktan sonra uygulanabilir tekliflerde bulunur” dedi.  

“YÜZDE 90 ORANINDA İNSAN KAYNAKLIDIR”
Diyarbakır özelinde şehirler imar, ihya ve inşa edilirken insanın tabiattan ya da tabiatın insandan korunmasını gerektirmeyecek şekilde insan ve tabiat birlikteliğini öne çıkarmasını ifade eden MMG Diyarbakır Şube Başkanı Çelebi “Tabiatın tahrip edilip sömürülmesi, enerji kaynaklarının öteki veya kendinden olmayan üzerine bir tahakküm aracına dönüştürülmesi çabası, beraberinde çevrenin ve tabiatın modern insandan korunması gerektiği tartışmalarına yol açmaktadır. Nitekim günümüzde kuraklık, çevre ve hava kirliliği, iklim değişikliği, gıda güvenliği gibi çevre sorunları bütün bir insanlığı ilgilendiren eşiği aşmış durumdadır. Çevre sorunları, tabiat kaynaklı değil, uluslararası çevre raporlarına göre yüzde 90 oranında insan kaynaklıdır”

Diyarbakır’da harekete geçildi! Sondaj kuyuları yenileniyor Diyarbakır’da harekete geçildi! Sondaj kuyuları yenileniyor

“DİYARBAKIR İÇİN BİR PROJEMİZ VAR”
Resmi kurumlar, siyasi partiler ve STK’lardan gelen talepler üzerine “Diyarbakır için bir projemiz var” adlı komisyonlar kurulduğunu ifade eden Çelebi, Diyarbakır için kazanan belediye Başkanlarımıza, Komisyonlarının sonuç raporlarını gönül rahatlığıyla paylaşacağını tüm belediye başkan adaylarına duyurumuzdur. MMG Diyarbakır olarak gayemiz kentimiz, şehrimiz ve insanımızdır. İnsanlığa faydalı olmayan her sistem hükümsüzdür” dedi.

“DİYARBAKIR’I GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER İLE DİYARBAKIR KAZANACAK”
Diyarbakır çok daha fazlasını hak ettiğini ifade eden Başkan Çelebi “Her beş rapor, öncelikle Diyarbakır’ın, çevre ve şehircilik ile iktisadi kalkınmasına kılavuzluk edecek şekilde kapasitesi, işletim düzeyi, varolan eksikler, sorunlar ve buna karşı bir dizi teklifleri ihtiva etmesi bakımından oldukça kıymetlidir. Diyarbakır MMG Diyarbakır Şube başkanı olarak, raporların hazırlanmasında emeği geçen Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube yönetimine, raporları hazırlayan komisyon başkanlarına ve üyelerine müteşekkirim. MMG’nin çalışmalarında başarılar ve muvaffakiyetler dilerken bu raporlardan şehrin sakinlerinin ve bahusus serbest müteşebbislerin, yerel yönetimlerin, kamu kuruluşların, mülki amirlerin, ez cümle tüm karar vericilerin, mercilerin istifade etmelerini temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi