Maraş merkezli depremlerle büyük yıkıma uğrayan 11 kent arasında Diyarbakır’da yer alırken, Prof. Dr. Naci Görür’de açıklamalar yaparak Belediye Başkanlarına çağrıda bulundu.

Silopi’de Cudi Pilavı festivali yapıldı Silopi’de Cudi Pilavı festivali yapıldı

KENTİNİZ DEPREM DİRENÇLİ OLSUN İSTİYORSANIZ YAPACAĞIZ İŞLER

Görür, “Belediye Başkanlarımıza Duyuru: Kimi kentlerimiz deprem açısından çok tehlikeli, kimisi ise görece daha az tehlikeli ama hepsi de öyle veya böyle tehdit altında. Bu ülkemizin tektonik özelliklerinden dolayı böyle” dedi.

Galeria Deprem Arama

Görür, kentlerin depreme dayanıklı hale gelebilmesi için çağrıda bulunarak, “Belediye başkanı olarak kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız yapacağınız işler şunlar: Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız. Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız. Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi. Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır. Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır. Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur” dedi.

Muhabir: Onurcan GÜLER