Ziraat Odaları, çiftçileri temsilen kurulan ve çiftçilerden oluşan yasal kuruluşlardır.

50 yaş ortalaması Çiftçilerimizin Çağın teknolojik ve dijital pazarlamasını takip edebilmeleri ve Globalleşen sistemin içinde başarı elde edebilecek bilgi birikimde oldukları söylenemez.

Üretimin her aşamasını başarıyla gerçekleştiren Çiftçilerimiz teknik bilgiler ve pazarlama boyutunda sekteye uğruyorlar.

Bu aşamada Çiftçilerin temsil sahibi Ziraat odaları donanımlı hizmet ile istenilen fayda ve verimlilik sağlayabilirler.

Günümüze kadar aidat al belge ver hizmet anlayışı elbette ki odaların statülerini ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Sil baştan düzenlemeler ile Ziraat odalarının gerek Üretici nezdinde gerekte üretim ve pazarlama aşamasında fayda sağlayacak düzeyde hizmet sahibi olmaları üretimde beklenilen hedeflere ulaştırabilir.

Örneklendirecek olursak da Dünya ortalama buğday verimi 327 kg/dekardır. Türkiye'de ise bu oran 250 kg/ dekar olarak gözükmektedir.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon hektar buğday ekimi yapılmaktadır. Oransal olarak Dünya standartlarını yakaladığımızda 6.16 milyon buğday artışı elde edilebilir, bu artış ile 9 milyon ton ithalat oranının yaklaşık 3/2'sini kapatabilir.

Bu oranlara ulaşılabilir ve mevcut verimli topraklarımızla ithalat rakamlarının üstüne çıkılabilir.

Üretimdeki mevcut verim eksikliğinin temel sebeplerinden biri de elbette ki teknik yöntemlerde Çiftçilerimize sahada Danışmanlık hizmeti sunacak kadroların olmamasıdır.

Bu kadrolar Devlet daireleri yeteri düzeyde karşılayamıyorsa bu konuda Çiftçi kuruluşu olan Ziraat odalarına yeteri destek ve statü ile bu hizmetler sağlanabilir.

Ziraat odalarına destek nasıl sağlanabilir ve statü nasıl kazandırılabilir sorusunu da cevaben; Çiftçi desteklemelerinde belirli ücret karşılığında Ziraat odalarından danışmanlık hizmet şartı getirilebilir.

Ne kadar Çiftçilere ek masraf olarak gözükse de verim kaybı hesabı yapıldığında ekstra kazanç sağladığı görülmektedir.

Sonuç olarak her yurttaşın bir aile hekimine ihtiyacı olduğu kadar üretimin ve Üreticinin de en az bu oranda üretimden pazarlamaya kadar bir danışmana ihtiyaç duymaktadır.

Bu ihtiyacın giderilmesi belirli oranda Çiftçi ve Devlet desteği ile kalkındırılması gereken Ziraat odaları tarafından yaptırılarak denetimler ve belirli koşullar ile Ziraat odalarında liyakatli yönetimlerin oluşturulması ve bu hizmet anlayışının uygulanması kazanç sağlayacaktır.