Zenginin sarhoşluğu fakirin yoksulluğudur. Ülkenin durumunu ve gidişatını, "Kralım 5 altına beş elma aldım" metaforu ile anlatalım.

"Kralın biri Sarayında otururken, pencereden sesler gelmiş. ''Güzel elmalarım vaaaaaar!'' Bakmış, yaşlı birisi, at arabasında elma satıyor. Etrafında müşteriler. Kralın canı çekmiş ve baş vezirini çağırmış; 

- Al sana 5 altın, koş bana elma al. Baş vezir, vezirlerden birisini çağırmış; 

- Al sana 4 altın, koş elma al. Vezir saray görevlilerinden birisini çağırmış; -Al sana 3 altın, koş elma al. Saray görevlisi muhafız komutanını çağırmış; 

- Al sana 2 altın, koş elma al. Komutan nöbetçiyi çağırmış; 

- Al sana 1 altın, koş elma al. Nöbetçi çıkmış yaşlı ihtiyarı yakasından tutmuş ve "Hey sen, ne bağırıyorsun? Burası han mı, yoksa saray mı? Defol buradan, arabana da elmalara da el koyuyorum. Nöbetçi, muhafız komutanına dönmüş ve iyi dalavere çevirdim; 

- İşte, 1 altına yarım araba elma. Komutan saray görevlisine dönmüş; 

- İşte, 2 altına bir çuval elma. Saray görevlisi vezire dönmüş; - İşte, 3 altına bir torba elma. Vezir, baş vezire dönmüş; 

- İşte, 4 altına yarım torba elma. Baş vezir kralın huzuruna çıkmış; 

- İşte, 5 altına beş elma aldım kralım. Aynen emrettiğiniz gibi. Kral oturmuş ve şöyle bir düşünmüş ''Beş elma- Beş altın. Bir elma-bir altın ve halk elmalara hücum ediyor… 

Demek ki vatandaşın durumu çok iyi. Vergileri hemen artırmak lazım.!“ 

Bu Kıssadan alınacak çok hisse var. Zenginin sarhoşluğu fakirin yoksulluğudur.

Sözde Tasarruf paketlerinden birim fiyatlara kadar yanlış politikaların mal olduğu ekonomik sorunların faturası Halk'a ve Emekçi'ye kesiliyor.

Açıklanan hububat fiyatlarında da görüldüğü gibi artan girdi maliyetlerin hesabı yapılmadan birim fiyat belirlenmiştir.

Basit matematik hesabı yaptığımızda bir kg buğday/ 10 lira üzerinde maliyetinin olduğu görülmektedir.

Bu fiyatlar ile 200 dekar buğday ekimi yapan bir Çiftçinin kazancı;

Prim desteği ile beraber verilen fiyat; 1kg/11 lira
Maliyetler; 1 kg/ 10 lira
Kalan kazanç; 1 kg/ 1 lira
Verim; 350 kg/ dekar

200 dekar buğday tarlasından toplam kazanç;70.000 lira
70.000 liradan aylık gelir; 5.800 lira
Aylık 5.800 lira kazanç ile Çiftçinin aylık geliri asgari ücretin daha %34'üne tekabül ediyor.

Asgari ücretin yüzde 34'ü kazanç, Tarımda Emek sömürüsüdür ve Emekçiyi açlıkla sınamaktır.