Anneler, çocuğun gelişim süreci içerisinde çevresel uyaranlar sayesinde edindiği bilgileri içselleştirmesinde aktif ve etkin rol oynarlar. Bu süreçte annenin sevgi ve ilgisini dengeli, tutarlı, koşulsuz ve sürekli olarak vermesi, çocuğun ruhsal sağlığı ve kişilik gelişimini olumlu yönde etkiler.

Anne ile çocuk arasındaki ilişkinin çocuğun gelişiminde çok önemli etkileri olduğunu belirten uzmanlar, bu ilişkinin dengeli ve tutarlı olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Çocuğun sağlam bir psikolojiyle büyümesinde annenin ilgide sürekli ve tutarlı olması, korumacı tavırlarda ise aşırıya kaçmaması önem taşıyor.

Anne ve çocuk arasındaki iletişim, nitelikli, ilgili ve destekleyici olmalıdır.

Annesiyle arasında sağlıklı bir iletişim olduğunu hisseden çocuk, ebeveynleriyle işbirliği yapmaya daha yatkın olur.

Annenin ruhen güçlü olması için, çocuğuyla arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Çocuk ile anne arasında oluşan güven duygusu, çocuğun tüm yaşamında kişiler arası ilişkilerinin temelini oluşturur.