Diyarbakır, tarih ve kültür zenginliği ile öne çıkan bir şehir. Ancak, bu zenginlik sadece tarih kitaplarında kalmamalı, aynı zamanda günlük yaşamın bir parçası olmalıdır.

Bu bağlamda, Diyarbakır'daki kadınların el sanatları çalışmalarını yaygınlaştırmak hem şehrin kültürel dokusunu korumak hem de kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak adına önemli bir adım olacaktır.

Öncelikle, el sanatlarına olan talebi artırmak için farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Toplumun geniş kesimlerine yönelik bilgilendirme kampanyaları düzenlenmeli ve bu el sanatlarının değeri ve önemi vurgulanmalıdır. Özellikle genç nesillerin bu sanatlara ilgi göstermesi için okullarda ve üniversitelerde atölye çalışmaları düzenlenmeli, geleneksel el sanatları dersleri müfredatlara dahil edilmelidir.

Ayrıca, kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergileyebilecekleri platformlar oluşturulmalıdır. Diyarbakır'da kadınların bir araya gelerek ürettikleri el işleri ve el sanatları ürünlerini sergileyebilecekleri, satış yapabilecekleri daimi ve geçici sergi alanları kurulmalıdır. Bu sayede, kadınların el emeği ürünlerine erişim kolaylaşacak ve satışlarını artırarak ekonomik güçlenmelerine destek sağlanacaktır.

Bununla birlikte, el sanatlarıyla ilgili eğitim ve beceri geliştirme programları düzenlenmelidir. Kadınların el sanatları konusundaki becerilerini geliştirebilecekleri, yeni teknikler öğrenebilecekleri atölye çalışmaları düzenlenmeli ve ustaların rehberliğinde eğitim programları oluşturulmalıdır. Bu sayede, kadınların el sanatlarındaki yetenekleri ve üretim kapasiteleri artırılarak daha nitelikli ürünler ortaya çıkacaktır.

Son olarak, Diyarbakır'daki kadınların el sanatları çalışmalarını desteklemek ve yaygınlaştırmak için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği yapmalıdır. Bu işbirlikleri sayesinde, kadınların el sanatlarına erişimleri kolaylaşacak, ürünlerinin pazarlaması desteklenecek ve daha geniş bir kitleye ulaşmaları sağlanacaktır.

Kısacası, Diyarbakır'daki kadınların el sanatları çalışmalarını yaygınlaştırmak için farkındalık artırma, sergileme ve satış platformları oluşturma, eğitim ve beceri geliştirme programları düzenleme ve işbirlikleri yapma gibi çeşitli adımlar atılmalıdır. Bu sayede, hem şehrin kültürel zenginliği korunacak hem de kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmelerine katkıda bulunulacaktır.